18
Mar
2021

Årsmøte 2021

Torsdag 18. mars kl 19. På grunn av koronarestriksjoner arrangeres årsmøtet digitalt med Teams. Pålogging og registrering fra kl 1830. Hjelp til pålogging via vår hjemmeside fra kl 18.

Ordinære årsmøtesaker.

Det innkalles til årsmøte i Fullriggeren Sørlandets Venner

Forslag som ønskes fremmet må være styret i hende senest 7.mars, venneforeningen@sorlandet.org

Saksliste

1.    Godkjenne de stemmeberettigede

2.    Godkjenne innkalling og saksliste

3.    Velge dirigent til å lede årsmøtet, samtreferent og to medlemmer til å underskrive protokoll

4.    Behandle årsmelding

5.    Behandle revidert årsregnskap

6.    Fastsette kontingent

7.    Vedta foreningens budsjett

8.    Behandle innkomne forslag

9.    Velge

a.    Styreleder

b.    Styremedlemmer og varamedlemmer til styret

c.     Revisor

10.  Velgevalgkomite på 3 medlemmer blant venneforeningens personlige medlemmer.Valgkomiteen velger selv sin leder.

For å ha tale- og stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2021 være betalt.

LInker til Teamsmøte

Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet

Du kan også ringe inn (bare lyd)

+47 21 40 42 49,,765525659#   Norway, Oslo

Telefonkonferanse-ID: 765 525 659#

Ønsker du å delta?

Har du spørsmål eller ønsker å melde på en større gruppe frivillige?
Send en e-post til frivillig@sorlandet.org

Ved å bruke skjemaet godtar du vår
personvernerklæring og vilkår.
Takk for din henvendelse. Vi tar kontakt.
Det har oppstått en feil. Prøv igjen.