Skuta trenger din støtte!

Fullriggeren Sørlandet er verdens eldste aktive fullrigger, bygd som første byggenummer ved Høivolds mek. verksted i Kristiansand i 1927. Skuta har siden 1981 vært drevet av Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Kronprinsesse Mette-Marit er skutas høye beskytter.
Du kan gi din støtte og få «eierskap» til skuta gjennom medlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner.
Hovedmålet er å arbeide for bevaring av «Sørlandet» som seilende skip og holde interessen vedlike for en unik kulturarv.

Fordeler ved medlemskap
Den viktigste «belønningen» med å være medlem av Venneforeningen er at du støtter bevaring av skuta. I tillegg til dette får du informasjon og medlemsavis med nytt om skuta, inngang til alle eksklusive arrangementer, rabatter og spennende medlemstilbud, og du kan være stolt over ditt bidrag!
«Sørlandet» er vår seilende ambassadør for kultur og historie. Det koster å vedlikeholde et stort skip og oppgavene er mange. Ved hjelp av en beskjeden kontingent kan du være med på å bidra til at «Sørlandet» fortsatt holdes unser seil, som et av verdens vakreste seilskip!

Eksempler på Venneforeningens arbeid for skuta for mer enn 40 år:
Initiativtaker og leder av dugnadsaksjoner verdt flere millioner kroner.
Bidratt med tils. 4,5 mill. kroner under den pågående rehabilitering av skuta.
Bevilget til viktig kommunikasjonsutstyr om bord og andre nødvendige gaver til skuta gjennom årene.
Bevilgninger til sikringsfond for skuta som p.t. utgjør mer enn 1 mill.kr.
Salgskampanjer til inntekt for skuta.
Informasjon til ungdom og allmenheten.
Støtte til unge medseilere.

BLI MED I VENNEFORENINGEN

Hjelp oss å ta vare på skuta
og utnytt medlemsfordelene dine:
Rabatt på seilaser
Medlemsnytt
Gratis fjordtur

årsmøte 2024
for Fullriggeren Sørlandets Venner


Kjære venner av Sørlandet!

Det ble gjennomført årsmøte 10.april 2024.

Det var ca. 30 stemmeberettigede til stede da årsmøtet skulle åpnes, og alle saker ble godtatt og vedtatt enstemmig i samsvar med innstilling
fra styret. Det ble valgt et nytt styre i Venneforeningen og i komiteen. Halvard Aglen går av som styreleder og vi takker for den
gode innsatsen. Nå ønsker vi Kari Hilde Juvkam Velkommen som den nye styrelederen i Venneforeningen.

Fullriggerens Venneforening er 47 år og har fremdeles en viktig jobb å gjøre for vår seilende ambassadør og nasjonale stolthet.
God allmenn oppslutning om saken er en grunnleggende forutsetning for at fullriggeren blir aktivt bevart for ettertiden.

Legger ved årsmøtedokumenter og signert protokoll. 

God bør!

Med vennlig hilsen
Fullriggeren Sørlandets Venner
årsmøtepapirer for årsmøtet avholdt i 2024

Vil du bli frivillig? 

Frivillig arbeid er det mest verdifulle vi har i Norge – en innsats med gratis arbeid, til hjelp, nytte og glede for det norske samfunn.For oss er de frivillige det aller viktigste og mest verdifulle vi har og en medvirkende årsak til at Fullriggeren Sørlandet fortsatt seiler.

Bli med som frivillig i dag!

Venneforeningen

I nesten hundre år har hun skapt stolthet og identitet, gjort unge til voksne og lært ungdom i alle aldre at vi ved innsats og samarbeid kan nå de fjerneste mål.

Kontaktinformasjon
e-post: venneforeningen@sorlandet.org

Medlemsfordeler
Medlemskap gir inngang til alle eksklusive arrangementer, rabatter og spennende medlemstilbud:
15 % rabatt på seilaser og fjordturer med fullriggeren, medlemsnytt/nyhetsbrev,
en gratis fjordtur med fullriggeren hvert år.

Tilbudene annonseres på nettsidene og i sosiale media når de er tilgjengelige.

Våre medlemskap:
Kr. 390,- per år / Personlig medlemskap
Kr. 750,- per år / Familiemedlemskap
Kr. 5.000,- per år / Bedriftsmedlemskap
Kr. 5.000,- engangsbeløp / Livsvarig medlemskap

Gi en gave med mening

Med din gave kan vi holde skuta i stand slik at hun kan seile fullastet med kunnskap, kultur og tradisjoner.
Ønsker du et donasjonsbevis?
Dersom du donerer mer enn 1000,- så kan du kontakte oss
når donasjonen er gitt, så sender vi et innrammet bevis i posten.