Skuta trenger din støtte!

Fullriggeren Sørlandet er verdens eldste aktive fullrigger, bygd som første byggenummer ved Høivolds mek. verksted i Kristiansand i 1927. Skuta har siden 1981 vært drevet av Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Kronprinsesse Mette-Marit er skutas høye beskytter.
Du kan gi din støtte og få «eierskap» til skuta gjennom medlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner.
Hovedmålet er å arbeide for bevaring av «Sørlandet» som seilende skip og holde interessen vedlike for en unik kulturarv.

Fordeler ved medlemskap
Den viktigste «belønningen» med å være medlem av Venneforeningen er at du støtter bevaring av skuta. I tillegg til dette får du informasjon og medlemsavis med nytt om skuta, inngang til alle eksklusive arrangementer, rabatter og spennende medlemstilbud, og du kan være stolt over ditt bidrag!
«Sørlandet» er vår seilende ambassadør for kultur og historie. Det koster å vedlikeholde et stort skip og oppgavene er mange. Ved hjelp av en beskjeden kontingent kan du være med på å bidra til at «Sørlandet» fortsatt holdes unser seil, som et av verdens vakreste seilskip!

Eksempler på Venneforeningens arbeid for skuta for mer enn 40 år:
Initiativtaker og leder av dugnadsaksjoner verdt flere millioner kroner.
Bidratt med tils. 4,5 mill. kroner under den pågående rehabilitering av skuta.
Bevilget til viktig kommunikasjonsutstyr om bord og andre nødvendige gaver til skuta gjennom årene.
Bevilgninger til sikringsfond for skuta som p.t. utgjør mer enn 1 mill.kr.
Salgskampanjer til inntekt for skuta.
Informasjon til ungdom og allmenheten.
Støtte til unge medseilere.

BLI MED I VENNEFORENINGEN

Hjelp oss å ta vare på skuta
og utnytt medlemsfordelene dine:
Rabatt på seilaser
Medlemsnytt
Gratis fjordtur

Innkallingtil årsmøte 2023
for Fullriggeren Sørlandets Venner


Sted: Håndverkeren, Rådhusgata 15, Kristiansand
Tid: Onsdag 15. mars 2023 kl. 1900
Medlemskontingent for 2023 må være betalt for å ha tale- og stemmerett. 

Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og saksliste
3. Velge: a. Dirigent til å lede årsmøtet/ b. Referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
4. Behandle årsmelding
5. Behandle revidert årsregnskap
6. Fastsette kontingent
7. Vedta foreningens budsjett
8. Behandle innkomne forslag
9. Velge: a.  Styreleder/ b. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret / c. Revisor
10.  Velge valgkomite på 3 medlemmer  
Forslag som ønskes fremmet sendes styret senest 11. mars til: leder@fullriggerensvenner.no

Årsmøtedokumenter kan lastes ned fra vår hjemmeside fra 1. mars.
De er også tilgjengelig på papir på kontoret til Fullriggeren Sørlandet i Havnegata 23, Kristiansand. 
Etter årsmøte fortsetter vi med medlemsmøte med litt fingermat, noe godt i glasset, den gode samtale, litt sang og:  
1.    Student på Skoleskipet Sørlandet
2.  Skutas program når hun kommer hjem
3.  Film fra Sørlandets tokt til Verdensutstillingen i Chicago 1933

last ned Årsmøtedokumenter her

innkalling ÅRSMØTE  2023

Vil du bli frivillig? 

Frivillig arbeid er det mest verdifulle vi har i Norge – en innsats med gratis arbeid, til hjelp, nytte og glede for det norske samfunn.For oss er de frivillige det aller viktigste og mest verdifulle vi har og en medvirkende årsak til at Fullriggeren Sørlandet fortsatt seiler.

Bli med som frivillig i dag!

Venneforeningen

I nesten hundre år har hun skapt stolthet og identitet, gjort unge til voksne og lært ungdom i alle aldre at vi ved innsats og samarbeid kan nå de fjerneste mål.

Kontaktinformasjon
e-post: venneforeningen@sorlandet.org

Medlemsfordeler
Medlemskap gir inngang til alle eksklusive arrangementer, rabatter og spennende medlemstilbud:
15 % rabatt på seilaser og fjordturer med fullriggeren, medlemsnytt/nyhetsbrev,
en gratis fjordtur med fullriggeren hvert år.

Tilbudene annonserespå nettsidene og i sosiale media når de er tilgjengelige.

Våre medlemskap:
Kr. 390,- per år / Personlig medlemskap
Kr. 750,- per år / Familiemedlemskap
Kr. 5.000,- per år / Firmamedlemskap
Kr. 5.000,- engangsbeløp / Livsvarig medlemskap

Gi en gave med mening

Med din gave kan vi holde skuta i stand slik at hun kan seile fullastet med kunnskap, kultur og tradisjoner.
Ønsker du et donasjonsbevis?
Dersom du donerer mer enn 1000,- så kan du kontakte oss
når donasjonen er gitt, så sender vi et innrammet bevis i posten.